Eugenio d'Ors
BIBLIOGRAFÍA 
       
RELACIÓN CRONOLÓGICA DE PUBLICACIONES
1915-1919
 
1915
   
Aprendizaje y heroísmo (contiene "Palabras a los residentes antes de la lectura"), Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, serie IV, vol. 5, Residencia de Estudiantes, Madrid, 1915, 68 pág.
 
Glosari de Xenius. Edició Completa, vol. II, MCMVII, Talleres Gráficos Montserrat, Barcelona, 1915, 382 pág.
   
Glosari de Xenius. Edició Completa, vol. III, MCMVIII, Talleres Gráficos Montserrat, Barcelona, 1915, 399 pág.
   
"Defensa del Mediterráneo en la Guerra Grande", El Liberal, año XV, núm. 4832, 17 de enero de 1915, pp. 1-2; año XV, núm. 4833, 18 de enero de 1915, pp. 2-3.
   
"Vindicación de la memoria", Colección Ariel, Cuaderno 60 (agosto 16), San José de Costa Rica, 1915, pp. 31-40.
   
"La Simulació", Quaderns d'Estudi, año I, núm. 1, octubre 1915, pp. 3-7.
   
"La Vindicación de la memoria", El Monitor de la Educación común, año 34, tomo 55, núm. 514, Buenos Aires, 31 de octubre de 1915, pp. 11-15.
   
"Funció, Excercisi, Professió", Quaderns d'Estudi, año I, núm. 2, noviembre 1915, pp. 1-4.
   
"La Pedagogia en els cursos monogrˆfics d'alts estudis i d'intercanvi. La sistematizació filos˜fica de la Pedagogia" (resumen de Carme Montaner), Quaderns d'Estudi, año I, núm. 2, noviembre 1915, pp. 25-32.
   
"Sobre el concepte de 'Cultura'", Quaderns d'Estudi, año I, núm. 3, diciembre 1915, pp. 1-4.
   
"Azorín (El krausismo de Juan Maragall / José Soler i Miquel / La exégesis de los clásicos, según Azorín / De la 'sensibilidad' / La exégesis de los políticos, según Azorín / La cuestión de la sinceridad / La cuestión del vocabulario / La cuestión del fruto / Los espejos de la signorina Francia)", La lectura, vol. 2, Madrid, 1915, pp. 188-199.
   

“Art Nou” (lectura feta a Sabadell, a la ‘Exposició d’Art Nou’ la nit del 12 d’agost de 1915), Vell i Nou. Revista Mensual d’Art, any I, núm. 9, 15-IX-1915, pp. 7-8, y núm. 10, 1-X-1915, pp- 7-9.

    “A n’En Gustau Violet”, Revue Catalane, núm 98, Février 1915, pp. 29-30.
 
 
Inicia la publicación, en los Quaderns d'Estudi, de las páginas editoriales de esta revista, firmadas con el pseudónimo El Guaita (octubre 1915—abril 1918)
1916
 
Aprendizaje y heroísmo (con Introducción de Alfonso Reyes), El Convivio, J. García Monge, San José de Costa Rica, 1916, 56 pág.
 
"Prolegomena Laurentiana, Col'lecció de Documents per la reconstitució de la Filosofía de Francesc Xavier Llorens", Arxius de l'Institut de Ciencies, año IV, núm. 1, 1916, pp. 25-40; "(continuació), De la facultat cognoscitiva superior", núm. 2, 1916, pp. 53-78; "(continuació), Sensibilitat", núm. 3, 1916, pp. 131-139; "(acabament), Metafísica", núm. 4, 1916, pp. 156-182.
 
"L'escàndol", Quaderns d'Estudi, año I, vol. I, núm. 4, enero 1916, pp. 1-4.
 
"Art nou", Quaderns d'Estudi, año I, vol. I, núm. 4, enero 1916, pp. 66-72.
 
"El problema de la Universitat", Quaderns d'Estudi, año I, vol. II, núm. 1, febrero 1916, pp. 1-6.
 
"Els 18 millors llibres", Quaderns d'Estudi, año I, vol. II, núm. 2, marzo 1916, pp. 81-84.
 
"L'idea catalana", Quaderns d'Estudi, año I, vol. II, núm. 3, abril 1916, pp. 161-162.
 
"L'altre problema", Quaderns d'Estudi, año I, vol. II, núm. 4, mayo 1916, pp. 246-249.
 
"S'hi segueix parlant de l'altre problema", Quaderns d'Estudi, año I, vol. II, núm. 5, junio 1916, pp. 321-323.
 
"Segon any", Quaderns d'Estudi, año II, vol. I, núm. 1, octubre 1916, pp. 1-3.
 
"La Pedagogía de Giovanni Gentile" (resumen de Carme Montaner), Quaderns d'Estudi, año II, vol. I, núm. 1, octubre 1916, pp. 25-32.
 
"Beneficencia i Cultura", Quaderns d'Estudi, año II, vol. I, núm. 2, noviembre 1916, pp. 81-83.
 
"Els grans impacients de l'unitat", Quaderns d'Estudi, año II, vol. I, núm. 3, diciembre 1916, pp. 161-163.
 
Prólogo y epílogo a Raimond Casellas, Etapes Estetiques, Proleg d'Eugeni d'Ors, vol. I, Societat Catalana d'Edicions, vol. 27, Barcelona, 1916, pp. 9-12; Epileg de Xenius, vol. II, vol. 28, pp. 209-212.
    "Historia de Magdalena, amiga de la bien plantada (I-III)", Plus Ultra, año I, núm. VI, octubre 1916, s. p.
    En una petita revista nova, Cenacle, any II, núm. 2, Gener de 1916, p. 2
 
1917
   
"La 'combinatòria'", Quaderns d'Estudi, año II, vol. I, núm. 4, enero 1917, pp. 249-254.
   
"Un quadern de Psicología", Quaderns d'Estudi, año II, vol. II, núm. 1, febrero 1917, pp. 1-5.
   
"Dewey i Fichte", Quaderns d'Estudi, año II, vol. II, núm. 1, febrero 1917, pp. 88-95.
   
"Que ha d'ensenyar-se", Quaderns d'Estudi, año II, vol. II, núm. 2, marzo 1917, pp. 113-114.
   
"Foment de les ciencies i de les arts", Quaderns d'Estudi, año II, vol. II, núm. 3, abril 1917, pp. 193-194.
   
"La cara del Segle", Quaderns d'Estudi, año II, vol. II, núm. 4, mayo 1917, pp. 299-302.
   
"L. Couturat, De l'abús de l'intuició en l'ensenyament matemàtic" (traducción), Quaderns d'Estudi, año II, vol. II, núm. 4, mayo 1917, pp. 303-309.
   
Prólogo a Alexandre Plana y altres, L'Obra d'Isidre Nonell, Publications de La Revista, vol. IX, 1917. (reproducido en La Revista, año III, núm. 34, 1 de mayo de 1917, pp. 180-181).
   
"Un testimoni", Quaderns d'Estudi, año II, vol. II, núm. 5, junio 1917, pp. 379-380.
   
"No es faci el miracle si l'ha de fer el diable", La Revista, año III, núm. 43, 1 de julio de 1917, p. 241.
   
"Elogi dels Academics Nous. Oració de l'Institut, llegida en la Festa d'enguany, el día 29 d'abril", La Revista, año III, núm. 46, 16 de agosto de 1917, pp. 299-301.
   
"Els Quaderns d'Estudi a Enric Prat de la Riba", Quaderns d'Estudi, año III, vol. I, núm. 1, octubre 1917, pp. 1-2.
   
"Els dos judicis de valor", Quaderns d'Estudi, año III, vol. I, núm. 2, noviembre 1917, pp. 77-78.
   
"Dues cartes i una silueta", Quaderns d'Estudi, año III, vol. I, núm. 3, diciembre 1917, pp. 157-158.
   
"Els 'solitaris' de Catalunya", Quaderns d'Estudi, año III, vol. I, núm. 3, diciembre 1917, pp. 180-182.
    "Una experiència de psicología del testimoni", Quaderns d'estudi, any II, vol. II, núm. 1, febrero 1917, pp. 6-55.
    "L'obra d'Isidre Nonell", La Revista. Quaderns de publicació quinzenal, any III, núm. XXXIX, 1-V-1917, pp. 180-181.
    "No es faci el miracle si l'ha de fer el diable", La Revista. Quaderns de publicació quinzenal, any III, núm. XLIII, 1-VII-1917, p. 241.
    "Elogi dels acadèmics nous. Oració de l'Institut, llegida en la Festa d'enguany, el dia 29 d'abril", La Revista. Quaderns de publicació quinzenal, any III, núm. XLVI, 16-VIII-1917, pp. 299-301.
   
"Un Experiment sobre l'influencia de les associacions afectives en la memòria verbal", Quaderns d'estudi, any III, vol. I, núm. 2, noviembre 1917, pp. 85-102.
    "La amistad y el diálogo", Mallorca, año I, núm. 1, 8-XI-1917, p. 5.
   

La Pasqua de l’Esperit Sant”, Un enemic del Poble, núm. 2, abril 1917, p. 1.

 
1918
   
Flos sophorum. Ejemplario de la vida de los grandes sabios (traducción de Pedro Llerena, con Prefacio de Palau Vera y dedicatoria del autor a Enrique Prat de la Riba), Colección Vidas de Grandes Hombres, Seix y Barral, Barcelona, 2» ed., 1918, XVI+76 pág.
   
"Doctrina de la Intelligència. Primera Part. Curs de Dialèctica", Arxius de l'Institut de Ciencies, año VI, núm. 1, 1918, pp. 1-12.
   
Xenius, “Aforismes”, Almanac de “La Revista”. Any 1918, Barcelona, enero 1918, pp. 50, 68, 79, 90, 114 y 163
   
"Weltgeist Zu Pferde", Quaderns d'Estudi, año III, vol. I, núm. 4, enero 1918, pp. 237-238.
   
"Les veus amigues", Quaderns d'Estudi, año III, vol. II, núm. 1, febrero 1918, pp. 1-4.
   
"Glosari 1916, por Xenius", Quaderns d'Estudi, año III, vol. II, núm. 2, marzo 1918, pp. 1-48; núm. 3, abril 1918, pp. 49-163.
   
"Diàleg d'amic i de guaita", Quaderns d'Estudi, año III, vol. II, núm. 2, marzo 1918, pp. 81-84.
   
"Ciencia i Cultura", Quaderns d'Estudi, año III, vol. II, núm. 3, abril 1918, pp. 177-179.
   
"La Història i la història de la Cultura" (resumen de Carme Montaner), Quaderns d'Estudi, año III, vol. III, núm. 1, mayo 1918, pp. 99-109.
    "Aprendizaje y heroísmo", Mallorca, año II, núm. 11, 15-II-1918, pp. 3-4; núm 12, 1-III-1918, p. 8; y núm. 13, 15-III-1918, pp. 3-5.
   

"Las veus amigues" (El Guaita), Mallorca, año II, núm 16, p. 11.

 
1919
   
Gloses de la Vaga (con prólogo de Rafael Campalans), La Novel-la Nova, año IV, vol. VIII, n¼ 139, Barcelona, 1919, 30 pág.
   
Grandeza y servidumbre de la inteligencia, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, serie IV, vol. 8, Residencia de Estudiantes, Madrid, 1» ed., 1919, 71 pág.
   
De la amistad y del diálogo, El Convivio, García y Monge y Cia., San José de Costa Rica, 1919, 46 pág.
   
De la amistad y del diálogo (precedida de Nota a la segunda edición), Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, serie IV, vol. 1, Residencia de Estudiantes, Madrid, 2» ed., 1919, 49 pág.
    Un patró del nacionalisme”, Almanac de “La Revista” 1919, Barcelona, enero 1919, pp. 137-139
   
"La concepció cíclica de l'Univers" (resumen de Andreu Montaner), Quaderns d'Estudi, año IV, vol. II, núm. 2, marzo 1919, pp. 112-132.
   
"Les apories de Zenon d'Elea" (resumen), Quaderns d'Estudi, año V, vol. I, núm. 1, octubre, noviembre, diciembre 1919, pp. 43-52.
    "Pròleg a la traduccio catalana dels sonets i odes de John Keats per Marià Manent", La Revista. Quaderns de publicació quinzenal, any V, núm. LXXXIII, 1-III-1919, pp. 73-74.
    "Missió de les Biblioteques Populars", El crit del Penedès, any 1, núm. 3, 1-XI-1919, p. 2
    “L’instant”, L’Instant, any II, núm. 2, 31-VIII-1919, p. 2.

Diseño y mantenimiento de la página: Pía d'Ors
Última actualización: 1 de julio de 2011