Eugenio d'Ors
BIBLIOGRAFÍA
       
RELACIÓN CRONOLÓGICA DE PUBLICACIONES
1899-1904
 
1899
  "Els quatre gats (capritxo)", Quatre Gats, num. 6, 16 -III-1899, p. 2. (*) (**)
  "Mercés", Quatre Gats, núm. 11, 20-IV-1899, p. 4. (*)
  "L'ànima bohèmia", La Creu del Montseny, año I, num. 6, 23-IV-1899, p. 65. (*)
    "L'Arcís", La Veu de Catalunya, 29/30-V-1899, p. 1. (*)
  "Palau de boig", La Renaixensa, 27-X-1899, pp. 6806-6808. (*) (**)
    "La copa del rei de Tule", La Renaixensa, 19-XII-1899, pp.7982-7985. (*) (**)
 
(*) Escritos recogidos en Obra catalana d'Eugeni d'Ors, vol. I. Papers anteriors al Glosari (1994).
(**) versión castellana recogida en La muerte de Isidro Nonell (1905)
 
1900
  "Carta al Reis (1 de enero de 1900)", La Renaixensa, 6-I-1900, pp. 134-136. (*) (**)
  "D'una carta", Almanach de la Esquella de la Torratxa pera 1900, Antoni López (ed.), Barcelona, 1900, p. 117. (*)
  "Monjo i artista", Calendari Catalá pera l'any 1900, Joan Bta. Batlle (ed.), Barcelona, pp. 167-168. (*)
  "Els chors", Catalunya Nova, año I, núm. 1, II- 1900, pp. 4-5. (*)
  "Pera la síntesi", La Creu del Montseny, año II, núm. 50, 4-III- 1900, pp. 91-92. (*)
    "Evocació", Lo Pensament Català, año I, núm. 1, 6 -V-1900, pp. 11-12. (*)
  "Marina", Lo Pensament Català, año I, núm. 4, 27-V-1900, pp. 34-35. (*)
 
(*) Escritos recogidos en Obra catalana d'Eugeni d'Ors, vol. I. Papers anteriors al Glosari (1994).
(**) versión castellana recogida en La muerte de Isidro Nonell (1905)
1901
    "Heroica", Catalunya Artistica, año II, núm. 31, 10-I- 1901, p. 20. (*)
    "Música de Bach", "A l'Adriana", "A Madona Blanca María" (**), Pèl i Ploma, vol. III, núm. 79, VIII- 1901, pp. 78-79. (*)
 
(*) Escritos recogidos en Obra catalana d'Eugeni d'Ors, vol. I. Papers anteriors al Glosari (1994).
(**) versión castellana recogida en La muerte de Isidro Nonell (1905)
1902
    "La fi de l'Isidro Nonell" (con dibujos de Nonell), Pèl i Ploma, vol. III, núm. 84, I-1902, pp. 248-253. (*) (**)
   
"Boires-Baixes. Poema den Joseph Mª Roviralta i den Lluis Bonnin" (con ilustraciones de Lluis Bonnin), Pèl i Ploma, vol. III, núm. 85, II- 1902, pp. 260-269. (*)
    "Discussions d'art", Pèl i Ploma, vol. III, núm. 85, II- 1902, pp. 279-280. (*)
    "Ode", "Próleg a El Capdill" (aforismo), "El Capdill" (himno, letra de E. d'Ors y música del Mtro. Esquerrá), Auba, año II, núm. 5-6, III y IV-1902, pp. 68-70. (*)
    "El Rabadŕ", La Veu de Catalunya, 31-XII-1902 / 1- I-1903. (*) (**)
 
(*) Escritos recogidos en Obra catalana d'Eugeni d'Ors, vol. I. Papers anteriors al Glosari (1994).
(**) versión castellana recogida en La muerte de Isidro Nonell (1905)
1903
    "Sobre la futura ‘Escola Naval de Comers", La Veu de Catalunya, 10/11-II-1903, p. 1 (*)
    "Per a epilog a uns articles d'en Gabriel Alomar", Catalunya, núm. 7, 15-IV- 1903, pp. 309-310. (*)
    "La llegenda d'en Robert", La Veu de Catalunya, 16-IV-1903. (*)
    "El futur Congrés de Berna", La Veu de Catalunya, 2/3-IX-1903, p. 1. (*) (1)
    "D'els cants de la inquietut (XI)", Catalunya, núm. 20, 30-X-1903, p. 360. (*)
    "D'els cants de la inquietut (V)", Catalunya, núm. 21, 15-XI-1903, p. 497. (*)
 
(*) Escritos recogidos en Obra catalana d'Eugeni d'Ors, vol. I. Papers anteriors al Glosari (1994).
(**) versión castellana recogida en La muerte de Isidro Nonell (1905)
(1) A partir de la obra de E. Jardí se ha dado como fecha de publicación de este texto la del 2-III-1903, que está equivocada.
1904
   
"Fragments de la 'Metafísica de l'Inquietut'", Universitat Catalana, año I, núm. 1, I- 1904, pp. 10-11; núm. 3, III-1904, pp. 41-43. (*)
   
"Converses de Goethe en els darrers anys de la seva vida. I. Conversa amb Falk (1809)" (traducción y comentario), Universitat Catalana, año I, núm. 2, febrero 1904, pp. 23-24; núm. 3, marzo 1904, pp. 43-44; "II. Conversa amb Eckermann (28 de febrer de 1824)", núm. 5,V- 1904, pp. 75-76. (*)
   
"La Casa y la Ciutat. Al Dr. Miquel de Unamuno", El Poble Català, año I, núm. 3, 26-XI-1904, pp. 3-4. (*)
   
Inicia la publicación, en El Poble Catalá, de las series "Gaseta d'art" (12-XI-1904—23-IV-1905) y de la que posteriormente titulará "Reportatge de Xenius" (12-XI-1904—21-IV-1906). (*)
 
(*) Escritos recogidos en Obra catalana d'Eugeni d'Ors, vol. I. Papers anteriors al Glosari (1994).
seguir

Diseño y mantenimiento de la página: Pía d'Ors
Última actualización: 1 de julio de 2012
 
volver