Eugenio d'Ors
volver
artículos firmados con el pseudónimo "El Guaita" 
Quaderns d'Estudi, octubre 1915—abril 1918
"La Simulació" (any I, núm. 1, octubre 1915, pp. 3-7)
  "Funció, Excercici, Professió" (any I, núm. 2, noviembre 1915, pp. 1-4)
"Sobre el concepte de 'Cultura'" (any I, núm. 3, diciembre 1915, pp. 1-4)
  "L'escàndol" (any I, vol. I, núm. 4, enero 1916, pp. 1-4)
"El problema de l'Universitat" (any I, vol. II, núm. 1, febrero 1916, pp. 1-6)
  "Els infinito millors llibres" (any I, vol. II, núm. 2, marzo 1916, pp. 81-84)
"L'idea catalana" (any I, vol. II, núm. 3, abril 1916, pp. 161-162)
  "L'altre problema" (any I, vol. II, núm. 4, mayo 1916, pp. 246-249)
"S'hi segueix parlant de l'altre problema" (any I, vol. II, núm. 5, junio 1916, pp. 321-323)
  "Segon any" (any II, vol. I, núm. 1, octubre 1916, pp. 1-3)
"Beneficència i Cultura" (any II, vol. I, núm. 2, noviembre 1916, pp. 81-83)
  "Els grans impacients de l'unitat" (any II, vol. I, núm. 3, diciembre 1916, pp. 161-163)
"La 'combinatòria'" (any II, vol. I, núm. 4, enero 1917, pp. 249-254)
  "Un quadern de Psicología" (any II, vol. II, núm. 1, febrero 1917, pp. 1-5)
"Què ha d'ensenyar-se" (any II, vol. II, núm. 2, marzo 1917, pp. 113-114)
  "Foment de les ciències i de les arts" (any II, vol. II, núm. 3, abril 1917, pp. 193-194)
"La cara del Segle" (any II, vol. II, núm. 4, mayo 1917, pp. 299-302)
  "Un testimoni" (any II, vol. II, núm. 5, junio 1917, pp. 379-380)
"Els Quaderns d'Estudi a Enric Prat de la Riba" (any III, vol. I, núm. 1, octubre 1917, pp. 1-2)
  "Els dos judicis de valor" (any III, vol. I, núm. 2, noviembre 1917, pp. 77-78)
"Dues cartes i una silueta" (any III, vol. I, núm. 3, diciembre 1917, pp. 157-158)
  "Weltgeist Zu Pferde" (any III, vol. I, núm. 4, enero 1918, pp. 237-238)
"Les veus amigues" (any III, vol. II, núm. 1, febrero 1918, pp. 1-4; reproducido en Mallorca, año II, núm. 16, p. 11; y en Vila-Nova, any II, núm. 16, 1/15-VII-1918, pp. 1-2)
  "Diàleg d'amic i de guaita" (any III, vol. II, núm. 2, marzo 1918, pp. 81-84)
"Ciència i Cultura" (any III, vol. II, núm. 3, abril 1918, pp. 177-179)   

Diseño y mantenimiento de la página: Pía d'Ors
Última actualización: 10 de marzo de 2006