Eugenio d'Ors
INICIATIVAS EDITORIALES
«Minerva» (1)
A.- Col.lecció Popular dels Coneixements Indispensables (2)
Publicació del Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona (1916-1919).
I. Josep Maluquer, Oceanografía, 1ª ed., Barcelona, 1916; 2ª ed., Barcelona, 1917.
Minerva
II. Joan Palau i Vera, Resum de Geografia d'Europa, Barcelona, 1916.
III. Josep Tarré, Nocions de liturgia cristiana, Barcelona, 1916.
IV. E. Fontseré, Resum d'Astronomia, Barcelona, 1916.
V. Esteve Terrades, El Radi, Barcelona, 1916.
VI. J. Alzina i Melis, La neurosi i els neuròtics, Barcelona, 1916.
VII. Joaquim Folch i Torres, Una visita al Museu de Barcelona, Barcelona, 1916.
VIII. Carles Riba, Nocions de Literatura Llatina, Barcelona, 1916.
IX. Joan Palau Vera, Resum de Geografia d'América, Barcelona, 1916.
X. Josep Elías i Juncosa, Els jocs de pilota: noticia i regles, Barcelona, 1916.
XI. Josep Gudiol, Resum d'Arqueologia cristiana, Barcelona, 1916.
XII. R. Bosch Gimpera, L'edat de la pedra, Barcelona, 1916.
XIII. Francesc Xavier Llorens, La Metafísica, Barcelona, 1917.
XIV. Lluís Labarta, Manual d'indumentaria, Barcelona, 1917.
XV. J. Lloret, El dret municipal vigent, Barcelona, 1917.  
XVI. J. Tarroella, Higiene de l'alimentació, Barcelona, 1917.  
XVII. Lluís Segalá i  Estalella, Les frases famoses, Barcelona, 1917.  
XVIII. Lluís Nicolau d'Olwer, Lingüística, Barcelona, 1917.  
XIX. Georges T. Grignan, Floricultura I. Arboricultura, Barcelona, 1917.  
XX. Jordi Rubió, Com s'ordena i cataloga una biblioteca, Barcelona, 1917.  
XXI. Manuel Raventós, La política contemporània (1848-1900), Barcelona, 1917.  
XXII. Rosa Sensat, Del vestit y de la seva conservació, Barcelona, 1917.  
XXIII. J. M.  López-Picó, Escriptors extrangers contemporanis, Barcelona, 1917.  
XXIV. Enric Prat de la Riba, Història de la Nació Catalana, Barcelona, 1918.  
XXV. Joan Palau Vera, Els continents colonials, Barcelona, 1918.  
XXVI. Joaquim M. de Barnola S. J., Resum de Botànica (Morfologia i Fisiologia), Barcelona, 1918.  
XXVII. August Pi i Suñer, La infecció, Barcelona, 1918.  
XXVIII. J. Massó Ventós, Com es confecciona un film, Barcelona, 1918.  
XXIX. Josep Elias i Juncosa, Exercicis de mar, Barcelona, 1918.  
XXX. J. Morató i Grau, Com és fet un diari, Barcelona, 1918.  
XXXI. Baltasar Pijoan i Soteras, L'assistència dels malalts, Barcelona, 1919.  
B.- Col.lecció Popular de Literatura Moderna
Publicació del Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona (1918-1919).
I. François Rabelais, La joventut de Pantagruel. L'educació de Gargantua (traducció de Lluís Deztany), Barcelona, 1918.  
II.  William Morris, News from nowhere, Barcelona, 1918.  
III. Johann W. Goethe, Germá i Germana, Barcelona, 1918.  
IV. Josep Joubert, Pensaments (traducció de Pere Benavent), Barcelona, 1918.  
V. Auzías March, Poesies, Barcelona, 1918.  
VI. Bernat Metge, El Somni (reducció de Lluís Nicolau d'Olwer), Barcelona, 1919.  

(1) Amb aquesta publicació el Consell de Pedagogía tracta d'eixamplar més la intenció que'l creava, estenent tant com sigui possible, l'ambient de la cultura. No solament calen organismes d'estudi superior i alta creació científi­ca i artística, mes també orgues de vulgarització d'aquelles coneixençes, el divers grau de possessió de les quals senyala el grau divers de cada poble en el cercle dels pobles germans. A aixó aspira la Col.lecció MINERVA.
(2) Sobre los 12 primeros volúmenes de la colección «Minerva», vid. J. Morató y Grau, «La col.lecció Miner­va», Quaderns d'Estudi, any II, vol. II, núm. 2, marzo 1917, pp. 155-161; sobre los volúmenes 13 a 20, vid. E. V. [Emili Vallés], «Llibres», Quaderns d'Estudi, any IV, vol. I, núm. 3, diciembre 1918, pp. 213-218; sobre los volúmens 21 a 31, vid. Emili Vallés, «Llibres», Quaderns d'Estudi, any IV, vol. II, núm. 2, marzo 1919, pp. 133-141.

Diseño y mantenimiento de la página: Pía d'Ors
Última actualización: 28 de agosto de 2008