Eugenio d'Ors
volver
INICIATIVAS EDITORIALES
Arxius de l'Institut de Ciències

(Publicacions de la Secció de Ciències, Institut d'Estudis Catalans,
Palau de la Diputació, Barcelona)

Any I (1911-12).-  __Fascicle I (1911)
Hans Driesch, “Die Rationalisierung der Kausalbegriffs als Abwehrdogmatischer Naturtheorien (La racionalización del concepto de causa, como defensa contra la teoría dogmática de la naturaleza)”,
Ramón Turró,
G. Peano, “La definizioni in matematica”,
Esteve Terradas,
E. d’Ors, “Els fenomens irreversibles i la concepció entròpica de l'univers", pp. 97-116”,
A. Pi Suñer,
E. d’Ors, La qüestió de l'hipnotisme", pp. 132-136,
E. d’Ors, "Note sur la curiosité", pp. 138-140,
E. d’Ors, Reseña del libro Emile Boutroux, William James (A. Colin, París, 1911), pp. 150-153.
__Fascicle II (1912)
Missatge adressat a l’Excm. Senyor Alcalde de Barcelona, demanant la cooperació de la Ciutat pera la Biblioteca de Catalunya,
Ponencia sobre la publicació de la “Flora de Catalunya”,
E. Gley, “Les phénoménes de tachyphylaxie et leur signification présente”,
J. Gómez Ocaña, “Consideraciones acerca del cardiograma y de la práctica de la cardiografía, con motivo de un nuevo modelo de cardiógrafo”,
E. Terradas, “Sobre l’electrómetre de quadrants”,
R. Jardí, “Una nova forma de conmutador”,
A. Pi Suñer, J. M. Bellido, “El ritme nodal per les sals d’estronci (Nota preventiva)”,
R. Turró, “Criteriología de Jaume Balmes”,
S. Piña de Rubies, “Nou procediment pera disgregar la cromita y pera determinar el ferro a l’estat ferrós”,
M. Dalmau, “Aparell pera inclusió automática en parafina”
 
__Fascicle III (1913)
Acord de l’Institut referent a les Normes Ortográfiques de la llengua catalana,
Institut de Ciencies, Ponencia sobre la publicació de la “Fauna Malacológica de Catalunya”,
E. Terradas, “Sobre’l moviment estacionari d’una corda”,
Longinos Navas S. J., “Sinopsis de los Ascaláfidos (Ins. Neur.)”,
J. Darder Rodés, “Contribució a l’estudi de l’immunitat dita opsónica”,
P. González, “Nou procediment pera la diferenciació del Bacillus tiphosus y del Bacterium coli comune”,
P. Corominas, “Estudis sobre’l pensament filosòfich dels jueus a l’Edat Mitja”,
J. Agell y Agell, “El Profesor don Joan Fages y Virgili (1862-1911). Relació de les publicacions cientifiques del Profesor Fages”.
Any II.- 
__Fascicle I (1913)
Foster Watson, “The Spanics Element in Luis Vives”,
A. Pi Suñer, “Verins anabólics y catabólichs del cor”,
J. M. Bellido, “El Estereoautógrafo de E. von Orel”,
J. M. Torroja, “Origens de les representacions de l’espai tactil”,
R. Turró, “Ressenya de llibres y periódics
__Fascicle II (1914) (Memòries de I. Polit, J. Arias, J. Piña de Rubies, I. Maestre, A. Lecha-Marzo, E. Terradas, F. Pardillo)
__Fascicle III (Memòries de A. Von Tscherman, E. de Rafael Verhulst, R. Turró, M. A. Fargas, J. J. Pawlow, F. J. Rubio, M. Dalmau)
Any III.-
__Fascicle I (1915)
J. H. Probat, “Ramón de Sibiude et la Theologia Naturalis”,
J. Sureda Blanes, “Contribució a l’estudi de les unions dobles”,
C. Montoliu, “L’activitat internacional en materia d’habitació i construcció civica durant l’any 1914”
__Fascicle II (Memòries de Longinos Navàs, S. Piña de Rubies, R. Sadot)
__Fascicle III (Memòria de Eduard Fontseré)
Any IV (1916).-         
__Fascicle I, II i III (Memòries de A. Pi Suñer, J. H. Probst, Francesc Xavier Llorens, E. de Rafael Verhulst)
__Fascicle IV, V i VI (Memòries de J. Rius i Casas, Francesc Xavier Llorens, P. Corominas, M. San Miguel de la Cámara, L. Cervera, Vaquer Pardillo)
__Fascicle VII, VIII i IX (Memòries de J. H. Probst, E. F. Galiano, E. Fontseré, J. Rius i Casas, Llongí Navás)
Any V (1917).-           __Fascicle I
R. P. Llongí Navàs, S. J., Monografia de l'ordre dels rafidiòpters (Ins.).
__Fascicle II
__Fascicle III
__Fascicle IV
__Fascicle V
J. Maluquer, Notes per a una monografia de les meduses (Acalepha) del litoral català.
__Fascicle VI
__Fascicle VII, VIII i IX
Any VI (1918).- 
__Fascicle I    
Eugeni d'Ors, Doctrina de la Intel.ligència. Primera Part.- Curs de Dialèctica, pp. 1-12        
Georges Dwelshauvers, Histoire de la Psychologie en France de 1789 a 1914, pp. 13-34

Diseño y mantenimiento de la página: Pía d'Ors
Última actualización: 16 de octubre de 2009