TICdb

release 3.3 (August 2013)
UNAV
Department of Biochemistry and Genetics
You have searched for 'TPM4'. The HGNC name for this gene is 'TPM4'.

3 record(s) found.

InterpretationClick on an HGNC name to search for that gene.

5' PARTNER GENE3' PARTNER GENEREFERENCEFUSION SEQUENCE
TPM4 ALK AF186110 AAGAAATTAAACTTCTGTCTGACAAACTGAAAGAGGCTGAGACCCGTGCTGAATTTGCAGAGAGAACGGTTGCAAAACTGGAAAAGACAATTGATGACCTGGAAGTGTACCGCCGGAAGCACCAGGAGCTGCAAGCCATGCAGATGGAGCTGCAGAGCCCTGAGTACAAGCTGAGCAAGCTCCGCACCTCGACCATCATGACCGACTACA
TPM4 ALK AF310722 TGAAGAAGAAATTAAACTTCTGTCTGACAAACTGAAAGAGGCTGAGACCCGTGCTGAATTTGCAGAGAGAACGGTTGCAAAACTGGAAAAGACAATTGATGACCTGGAAGTGTACCGCCGGAAGCACCAGGAGCTGCAAGCCATGCAGATGGAGCTGCAGAGCCCTGAGTACAAGCTGAGCAAGCTCCGCACCTCGACCATCATGACCGA
TPM4 ALK AF362887 CTGAATTTGCAGAGAGAACGGTTGCAAAACTGGAAAAGACAATTGATGACCTGGAAGTGTACCTCCGGAAGCACCAAGAGCTGCAAGCCATGCAGATGGAGCTGCAGAGCCCTGAGTACAAGCTGAGCAAGCTCCGCACCCTCGAC

Search all tables
Type in your query in the box      
(Search terms are NOT case sensitive)