TICdb

release 3.3 (August 2013)
UNAV
Department of Biochemistry and Genetics
You have searched for 'RAD51B'. The HGNC name for this gene is 'RAD51B'.

3 record(s) found.

InterpretationClick on an HGNC name to search for that gene.

5' PARTNER GENE3' PARTNER GENEREFERENCEFUSION SEQUENCE
HMGA2 RAD51B AF533653 AAACAAATATTGCCAACTCTTCTATTTATGGATATCACACATATCAGCAGGAGTAATAAATTTACTCACAGCACTTGTTTTCAGGACAACACTTAGCAACAGGATTGTCACAAAAGATTCAACAGTCATCTCCTCAGGTAACCAATTGTTACACAAACCATATGTAGAAAATGCTCACTGGCTTCATTTATAGAAAAAAAAAAAGATAAC
HMGA2 RAD51B AY138858 AGAAGCCACTGGAGAAAAACGGCCAAGAGGCAGACCTAGGAAATGGGTTATCTTGACGAATCAGATTACAACCCATCTGAGTGGAGCCCTGGCTTCTCAGGCAGACCTGGTGTCTCCAGCTGATGATTTGCCCCTGTCTGAAGGCACTTCTGGATCCAGCTGTGTGATAGCCGCACTAGGAAATACCTGGAGTCACAGTGTGAATACCCGGCTGATCCT
HMGA2 RAD51B AY387666 GTTGAGAGGGCAATGGCAAGCAATCTTGGTACATGTCAGCTGCATCTCAGGATGTTTGGCTGAGAAGTGTGATGAGTGCCTTCCCTCCATTTGTGCAAAAGAAGCCTCTTTGAATTCTGGAGTGGAATGAAGAAAGTCCTTTCACAGCCACAGGATAAAAGTGATGGTGATGATATTGAAAATAAAACATGGG

Search all tables
Type in your query in the box      
(Search terms are NOT case sensitive)