TICdb

release 3.3 (August 2013)
UNAV
Department of Biochemistry and Genetics
You have searched for 'NTRK1'. The HGNC name for this gene is 'NTRK1'.

4 record(s) found.

InterpretationClick on an HGNC name to search for that gene.

5' PARTNER GENE3' PARTNER GENEREFERENCEFUSION SEQUENCE
TFG NTRK1 7565764 ATGGCAGCAAGTATGTCTGCTTTTGATCCTTTAAAAAACCAAGATGAAATCAATAAAAATGTTATGTCAGCGTTTGGCTTAACAGATGATCAGGTTTCAgacACTAACAGCACATCTGGAGACCCGGTGGAGAAGAAGGACGAAACACCTTTTGGGGTCT
TPR NTRK1 7565764 ATGGAAGTCCAAGTTGCTTCTCAGTCTTCACAGAGAACTGGTAAAgACACTAACAGCACATCTGGAGACCCGGTGGAGAAGAAGGA
TPR NTRK1 9172002 AATTGTAAATAAACAAGTACTTCTTGGGATTATAATATATCCTGTCaATCCATCCCCCCTCGTCCCATGAAGGAATGAGTCCCAGAGTAGGCAGGGGACTCAC
TPR NTRK1 9172002 ATTTCTTAACACAAGGGAAATAAATAACTAATAATTGTATGCAGACTTTCTGATTTACAcTTCTGGAGTCCTGGTGTCCCGCTGTTCTGGCCTCCTTACCCTCT

Search all tables
Type in your query in the box      
(Search terms are NOT case sensitive)