TICdb

release 3.3 (August 2013)
UNAV
Department of Biochemistry and Genetics
You have searched for 'KAT6B'. The HGNC name for this gene is 'KAT6B'.

6 record(s) found.

InterpretationClick on an HGNC name to search for that gene.

5' PARTNER GENE3' PARTNER GENEREFERENCEFUSION SEQUENCE
KAT6B CREBBP 12542485 AAGAATACTTCAGTCACCAACGTGCCAAATATgAGGCCTTTTGTACTAAAGAAGAAAAGGGGTCGTAAACGCAGGAGGATCAACAGCAGT
KAT6B CREBBP 12542485 TCAGTTGCCATAAAGAGAAAgTCTCAGATGCAAACATCAGTGGGAATTGTACCCACAAGCAATTGCAAC
KAT6B CREBBP 15147375 ACGCATTGTCAGGCTGGGAAAGCCTGCCAAgACAATATGAATGATGATTCAAGTAACTT
KAT6B CREBBP 15147375 CATTGCTTCAAGAATGCTGACCCTTGTAGAaCCATCCTGGGGTCTCCAGCTAGTGGAATT
KAT6B CREBBP AJ299263 GAATCGTCTTTAAAAGCACCCATCCTTGCCTGTCAGGTTGAGAACGTGTGCTCCCAGCTGAATCATGAGGGTTTATGGTATACTCTCTCTATTCCCTGGCCAAgCGTTAAAGCTAGTTTACTTCTTGTATTTTAACTTTTAAATAATGTAATCGGCCGGGCACGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGCCTCCCATGGATCATGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGC
KAT6B CREBBP AJ299264 AAATCACTGATTTCATTTTGCGTTAAAGCTAGTTTACTTCTTGTATTTTAACTTTTAAATAATGTAATCGGCCGGGCACGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACtTCAATATTAGCTTTGATAATATTGCATAACATAAAAATCAGTAAACTGACTTTCCTTTTAAGTTGACAGGGACACCTCTACCCCATTCTCTAAAAAATACACTGAACACCCGTGAATCGTCTTTAAAAGCACCCATCCTTG

Search all tables
Type in your query in the box      
(Search terms are NOT case sensitive)