TICdb

release 3.3 (August 2013)
UNAV
Department of Biochemistry and Genetics
You have searched for 'GMPS'. The HGNC name for this gene is 'GMPS'.

2 record(s) found.

InterpretationClick on an HGNC name to search for that gene.

5' PARTNER GENE3' PARTNER GENEREFERENCEFUSION SEQUENCE
KMT2A GMPS AF297748 CGCCCAAGTATCCCTGTAAAACAAAAACCAAAAGAAAAGGAAAAACCACCTCCGGTCAATAAGCAGGAGAATGCAGGCACTTTGAACATCCTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGCTGGAGAATGCTGGAGGAGACCTTAAGGATGGCCACCACCACTATGAAGGAGCTGTTGTCATTCTGGATGCTGGTGCTCAGTACGGGAAAGTCATAGACCGAAGAGTGAGGGAACTGTTCGTGCAGTCTGAAATTTTCCCCTTGGAAACACCAGCATTTGCTATAAAGGAACAAGGATTCCGTGCTA
KMT2A GMPS AF297749 CGCCCAAGTATCCCTGTAAAACAAAAACCAAAAGAAAAGGAAAAACCACCTCCGGTCAATAAGCAGGAGAATGCAGGCACTTTGAACATCCTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGAGGATTGTGAAGCAGAAAATGTGTGGGAGATGGGAGGCTTAGGAATCTTGACTTCTGTTCCTATAACACCCAGGGTGGTTTGCTTTCTCTGTGCCAGTAGTGGGCATGTAGAGCTGGAGAATGCTGGAGGAGACCTTAAGGATGGCCACCACCACTATGAAGGAGCTGTTGTCATTCTGGATGCTGGTGCTCAGTACGGGAAAGTCATAGACCGAAGAGTGAGGGAACTGTTCGTGCAGTCTGAAATTTTCCCCTTGGAAACACCAGCATTTGCTATAAAGGAACAAGGATTCCGTGCTA

Search all tables
Type in your query in the box      
(Search terms are NOT case sensitive)