TICdb

release 3.3 (August 2013)
UNAV
Department of Biochemistry and Genetics
You have searched for 'ASPSCR1'. The HGNC name for this gene is 'ASPSCR1'.

6 record(s) found.

InterpretationClick on an HGNC name to search for that gene.

5' PARTNER GENE3' PARTNER GENEREFERENCEFUSION SEQUENCE
ASPSCR1 TFE3 11438465 accacaggactgcagctccccagcacgCccgtggaccgggag
ASPSCR1 TFE3 11438465 cacctgcagcaggcgcgccggcagcagCccgtggaccgggag
ASPSCR1 TFE3 17149613 AAGAAGTCCAAGTCGGGCCAGGATCCCCAGCAGGAGCAGGAGCAGGAGCGGGAGCGGGATCCCCAGCAGGAGCAGGAGCGGGAGCGGATTGATGATGTCATTGATGAGATCATCAGCCTGGAGTCCAGTTACAATGATGAAATGCTCAGCTATCTGCCCGGAGGCACCACAGGACTG
ASPSCR1 TFE3 17149613 AAGAAGTCCAAGTCGGGCCAGGATCCCCAGCAGGAGCAGGAGCAGGAGCGGGAGCGGGATCCCCAGCAGGAGCAGGAGCGGGAGCGGCTGCCTGTGTCAGGGAATCTGCTTGATGTGTACAGTAGTCAAGGCGTGGCCACACCAGCCATCACTGTCAGCAACTCCTGCCCAGCTGAGCTGCCCAACATCAAACGG
ASPSCR1 TFE3 AY034077 AAGAAGTCCAAGTCGGGCCAGGATCCCCAGCAGGAGCAGGAGCAGGAGCGGGAGCGGGATCCCCAGCAGGAGCAGGAGCGGGAGCGGCTGCCTGTGTCAGGGAATCTGCTTGATGTGTACAGTAGTCAAGGCGTGGCCACACCAGCCATCACTGTCAGCAACTCCTGCCCAGCTGAGCTGCCCAACATCAAACGG
ASPSCR1 TFE3 AY034078 AAGAAGTCCAAGTCGGGCCAGGATCCCCAGCAGGAGCAGGAGCAGGAGCGGGAGCGGGATCCCCAGCAGGAGCAGGAGCGGGAGCGGATTGATGATGTCATTGATGAGATCATCAGCCTGGAGTCCAGTTACAATGATGAAATGCTCAGCTATCTGCCCGGAGGCACCACAGGACTGCAGCTCCCCAGCACGCTGCCTGTGTCAGGGAATCTGCTTGATGTGTACAGTAGTCAAGGCGTGGCCACACCAGCCATCACTGTCAGCAACTCCTGCCCAGCTGAGCTGCCCAACATCAAACGG

Search all tables
Type in your query in the box      
(Search terms are NOT case sensitive)